Ålvik Musikklag

aa_musikklag.jpg

Historie

Ålvik Musikklag vart stifta 15 april 1930.

Formål med laget

Ålvik Musikklag er eit musikkorps (brassband, amatør). Laget deltek i det kulturelle livet både i og utanfor Ålvik. Speleglede og  humor er viktig.  

Medlemskap

I dag (2011) har korpset ein besetning på  18 stk
Alder: 18 år og oppover.
Kontingent er kr. 500,- pr. halvår.
Som medlem får ein:

Korpset ønskjer fleire medlemer,  og har lyst å koma i kontakt med deg.

Besetning/ instrument park:

Laget er eigar av har tilgang til

Laget har felles notearkiv med Ålvik Skulemusikkorps og over 600 ulike musikk arrangement for korps.
Oppdatert instrument park med god kvalitet.
Fast øvingslokale, lager og notearkiv på Folkets Hus, Ålvik.

Aktivitetar

Konsertar/speleoppdrag

Laget er medlem av

Norges Musikkorps Forbund (NMF)

Lenker

Ålvik Musikklag in concert. Sladeburn (YouTube)

 

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info