Bjølvo kraftverk

Bjolve kraftverk

Bjølvo kraftverk er 100% eigd av Statkraft.
Bjølvo kraftverk vart opna 12 mai 2004 og er eit ubemanna anlegg som stort sett ligg 1200 meter inne i fjellet. Stasjonen vert overvaka og fjernstyrt frå  Sauda som er driftssentral for fleire andre stasjonar på Vestlandet.
Bjølvo kraftverk overtok etter den gamle kraftstasjonen som er frå 1915.
Med dette er gjennomsnittlege årsproduksjon auka med 20% frå 322 GWh til 387 GWh. Dette tilsvarer strømforbruket til omlag 20.000 husstandar.

Anleggsarbeid

Anleggs arbeidet tok til i oktober 2000 og anlegget vart opna 12 mai 2004

Tekniske data

Trykksjakt, lengde: 614 meter (europeisk rekord i
Trykksjakt, diameter: 2,2 meter
Vasstrykk, max: 874 meter
Tillaupstunell, lengde: 1300 meter
Tillaupstunell, tverrsnitt: 19,5 m2
Fjellhall med kraftstasjon: Lengde: 36m Bredde: 12,5m Høgde: 30m
Turbin type, liggjande pelton
Effekt: 90 MV og 9,2 MV

Totalt er det 7.400 meter med tunellar og sprengt ut 163.000 kubikkmeter ifm. denne oppgraderingen av anlegget.

Kapasitet

Produksjon 65 GWh
Gjennomsnittleg  årleg produksjon: 387 GWh

 

Wallcon © 13-Feb-2012

logo

Webcam Ålvik

post@aalvik.info